Günümüzde İngilizce ortak bir dil

Günümüzde ?ngilizcenin ortak bir dil oldu?unu dü?ünürsek hemen herkesin ?ngilizce e?itimi almas? ve belli bir seviyede ?ngilizce bilmesi gereklidir. Bunun d???nda birde s?nav olarak YDS içinde ayr?ca gerekebilir. Ortak bir dil olmas? ise belli kurumlarda çal??an ki?ilerin çok i?ine yarar. Mesela ülke d???nda bir i? yapacaksan?z mutlaka ?n

read more